GDPR

Informace o novinkách v systému

Návod na tvorbu stránky "Všeobecné podmínky/GDPR"

Návod na tvorbu stránky "Marketingové sdělení"

Automatický e-mail pro získání souhlasu se zasílání marketingových sdělení

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

„Berete na vědomí, že tento dokument je obecného charakteru a bez dalšího nezohledňuje jeho konkrétní situaci a jím prováděné zpracování osobních údajů. Dokument představuje obecné vzory a doporučení a nelze jej považovat za úplné řešení bez dalšího zajišťující soulad činností s obecně závaznými právními předpisy. Dokument je vždy nutné upravit a/nebo doplnit podle konkrétního zpracování osobních údajů. Nebude-li písemně sjednáno jinak, neodpovídáme za žádné doplnění či úpravy dokumentace provedené z Vaší strany.“